inox-iron

Prejs? na obsah

Hlavná ponuka

 


Vítajte na na?ej novej www stránke

 
 
 


Zámo?níckou výrobou sa zaoberáme od roku 2002. Od be?ných oce?ových kon?trukcií  sme sa postupom ?asu za?ali ?pecializova? na výrobu kovaných plotov , brán, zábradlí  a výrobu z antikoru.
Pokia? chcete ma? ?týlový a kvalitný kovaný plot, neváhajte a kontaktujte
nás cez ni??ie uvedený formulár.

Priebeh zákazky:
- predbe?ný grafický návrh pod?a predstáv zákazníka
- spracovanie cenovej ponuky
- po odsúhlasení  cenovej ponuky , zameranie a podpísanie  zmluvy o dielo
- výroba , povrchová úprava, montá?


 
 
 

Galérie na?ich prác

 
 
 
 
 
 
 
 
counter
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky